KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW, ZEZWOLENIA, POZWOLENIA NA PRACĘ, POBYT, RELOKACJAZajmujemy się kompleksową obsługą cudzoziemców, czyli ekspatriantów, expatów
Pomagamy cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski, załatwić wszelkie formalności związane z pobytem w nowym kraju.
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI DLA CUDZOZIEMCÓW.
Zapraszamy na nasze forum dla cudzoziemców.

Pośredniczymy i pomagamy w załatwianiu:

 1. Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 2. Zezwolenia na pracę.
 3. Karta pobytu
 4. Karta Polaka
 5. Niebieska karta NOWOŚĆ !!
 6. Relokacja cudzoziemców na terenie Polski
 7. Pomoc w rozliczeniach podatkowych cudzoziemców
 8. Zezwolenia oraz doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców
 9. Kojarzenie partnerów biznesu polskiego i obcego, organizacja konferencji, spotkań
 10. Usługi finansowe: kredyty, inwestycje, doradztwo
 11. Zakładanie firm, spółek,
 12. Zakładanie oddziałów spółek zagranicznych
 13. Podejmowanie działalności przez osoby zagraniczne w Polsce
 14. Rejestracja samochodu w Polsce
 15. Wizy Schengen, przedłużanie wizy Schengen w Polsce
 16. Wizy do Państw z poza układu Schengen
 17. Zezwolenie na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza EU
 18. Zezwolenie na osiedlenie się na terenie RP
 19. Zezwolenie na pobyt Rezydenta długoterminowego WE
 20. Zezwolenia na pobyt obywateli Unii Europejskiej
 21. Rejestracja obywatela Unii Europejskiej
 22. Zezwolenia na pobyt stały dla obywateli EU
 23. Pośrednictwo w pracy
 24. Wymiana prawa jazdy
 25. Poszukiwanie mieszkań do wynajęcia i kupna
 26. Administracja i załatwianie wszelkich formalności związanych z mieszkaniem
 27. Meldunku
 28. Załatwianie numeru identyfikacji podatkowej NIP
 29. Obywatelstwa Polskiego oraz poświadczaniu obywatelstwa
 30. Nostryfikacja dyplomów szkół średnich
 31. Nostryfikacja dyplomów szkół wyższych
 32. Akty ślubu
 33. Wpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w polskich księgach
 34. Zaświadczenia o niekaralności
 35. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 36. Odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski w tym między innymi : aktów stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, odpisów z ksiąg wieczystych i innych
 37. Wymiany dokumentów
 38. Dokumentów archiwalnych
 39. Status Uchodźcy
 40. Turystyka w Polsce
 • Informacje o Polsce, nauce, legalizacji pobytu, zatrudnianie cudzoziemców 2016
 • Sytuacja cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej
 • DO POBRANIA:
  Vademecun dla cudzoziemca 2015
  Guidebook Warsaw

  Atrakcyjne ceny i rzetelność wykonywania usług to atuty stawiające nas w czołówce firm w Polsce.
  Zaufały nam już międzynarodowe banki oraz korporacje, lista referencyjna do wglądu.

  Nasza oferta jest bogata i elastyczna. Dopasujemy swoje usługi do potrzeb i preferencji klienta. Ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych jak i do firm, zatrudniających cudzoziemców.

  Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz zadowolenie klienta z wykonywanych przez nas usług.
  Zapraszamy do współpracy.
  ABOLICJA W 2012 ZAKOŃCZONA.
  Weekly News - St. Andrew Day
  Weekly News - Real Estate Market in Poland